Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
'for those properties that deserve a different approach'

2021-05-17 14:39:00 Opschortende voorwaarde

Wie vastgoed wil kopen heeft misschien wel eens gehoord van de term “opschortende voorwaarde”. 

De inlassing van een opschortende voorwaarde is een overeenkomst waarbij koper en verkoper hun akkoord tot verkoop nog laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde. Meestal wordt deze voorwaarde gesteld door de kandidaat-koper.


Wat betekent ‘verkoop onder opschortende voorwaarde’?


Wanneer je vastgoed aankoopt, wordt er een verkoopovereenkomst opgesteld. Hierin kan de zogenaamde ‘opschortende voorwaarde’ in worden opgenomen. Door deze toe te voegen hangt de verbintenis af van:

 • ofwel een toekomstige onzekere gebeurtenis;
 • ofwel een gebeurtenis die reeds plaatsgehad heeft, maar aan de partijen nog onbekend is. 

Het doel is een overeenkomst te sluiten, zelfs als er nog een onzekere factor is. De overeenkomst bestaat dus vanaf de handtekening, maar de uitvoering ervan zal afhankelijk zijn van de realisatie van de opschortende voorwaarde. Een veel voorkomende opschortende voorwaarde bestaat erin dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet of lening bekomt.

Wordt er niet (tijdig) voldaan aan de opschortende voorwaarde? Dan wordt de verkoopovereenkomst teniet gedaan.


Geldigheid


De opschortende voorwaarde moet duidelijk omschreven zijn en moet binnen de afgesproken termijn vervuld worden. Verder moet het afhankelijk zijn van beide partijen, dit wil zeggen dat het niet uitsluitend mag afhangen van de wil van één van de partijen. Bijvoorbeeld: “als ik zin heb om het te betalen koop ik het huis” is geen geldige opschortende voorwaarde omdat de voorwaarde volledig afhankelijk is van de wil van de koper. 


Zorg voor een voldoende gedetailleerde beschrijving


 • binnen welke termijn moet de financiering toegekend worden;
 • welk bedrag moet gefinancierd worden;
 • op welke wijze zal de verkoper ingelicht worden over het al dan niet toekennen van de financiering?


Een opschortende voorwaarde moet heel precies worden geformuleerd. Vraag daarom raad aan jouw makelaar. https://rosseel.be/contact Samengevat, wanneer is de opschortende voorwaarde geldig?


De opschortende voorwaarde moet:

 • duidelijk omschreven zijn;
 • afhankelijk van beide partijen;
 • binnen een afgesproken termijn vervuld worden.


Wat omvat een duidelijk omschrijving?


Kort, hoe meer details hoe beter. Beschrijf duidelijk wat de voorwaarde inhoudt, tegen welke termijn deze vervuld zal zijn. Met de opstellen van de opschortende voorwaarde teken je ook meteen voor een aantal verplichtingen. Bijvoorbeeld dat je werkelijk al het nodige zal doen om de voorwaarde waar te maken. Als je hebt gesteld dat de overeenkomst afhankelijk is van het verkrijgen van een lening, moet je ook kunnen aantonen dat je het nodige hebt gedaan om een lening te krijgen. Met andere woorden, de voorwaarde is zeker geen manier om zomaar onder de verkoop uit te geraken. 


Andere voorbeelden van opschortende voorwaarden


Naast het verkrijgen van een lening zijn er uiteraard nog andere voorbeelden die als opschortende voorwaarden gebruikt kunnen worden. Zo heb je vaak te maken met het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning, een positief bodemattest...Wanneer gebruik je opschortende voorwaarden?


Opschortende voorwaarden kan je laten opnemen bij een bod, een compromis (of verkoopovereenkomst) en bij de optie. 


Wat is het verschil tussen bod, compromis en optie?


Bij een bod ligt de bal in het kamp van de verkoper. Die kan je bod aanvaarden of weigeren. Bij een optie ligt de bal in het kamp van de koper, die de woning tijdelijk reserveert om al dan niet over te gaan tot de aankoop. Een verkoper is niet verplicht om een optie toe te staan, aangezien die de woning gedurende die tijd niet aan iemand anders mag verkopen. De optie komt vaker voor bij nieuwbouw verkoop dan bij herverkoop. Het compromis wordt getekend zodra de verkoper het bod van een koper aanvaardt of koper akkoord gaat met de vraagprijs. Lees meer over het compromis in ons artikel “Van compromis tot notariële akte” 


Zoals je misschien reeds aanvoelt is het kopen van een woning geen sinecure. Bij wijze van conclusie zetten wij graag enkele vuistregels voor wie wil kopen op een rij:


 • Ga eerst na welk bedrag je kunt lenen, vergeet de notariskosten, registratierechten of btw niet mee te rekenen
 • Ontwikkel een gedetailleerd overzicht van jouw budget (renovatiekosten…)
 • Doe je een bod? Beperk deze altijd in tijd
 • Stel vragen! Weet je iets niet zeker, blijf niet met je vragen zitten, de makelaar is er ook voor jou!

Zoek je zelf een nieuwe thuis, investeringsvastgoed... Bekijk ons huidig aanbod TE KOOPOpschortende voorwaarde definitie:

Voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst pas in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis zich voordoet.Nieuwsflash

Professionele begeleiding en steeds bereikbaar

We hebben een heel goede ervaring gehad met agence rosseel. Zeer professionele begeleiding door Laure Rasschaert in aanloop naar de verkoop van onze woning. Laure was ... [lees meer]

Belastingen op het tweede verblijf.

Ook al verhuur je nooit jouw tweede verblijf, en heb je er dus ook geen inkomsten uit, toch moet je het altijd verplicht opneme... [lees meer]

7 redenen om te investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed is een zeer interessante manier om de waarde van je geld te bewaren en om je inkomsten zoals pensioen op te krikken. Indien je ... [lees meer]