Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK
'for those properties that deserve a different approach'

2021-03-24 13:36:50 Welke attesten en documenten heb je nodig bij verkoop?

Welke attesten heb je nodig bij het verkopen van een eigendom? Je wil een huis, appartement, studio, … verkopen. Allereerst is er uiteraard de eigendomsakte die bewijst dat jij de effectieve eigenaar bent. Maar wat moet je nog allemaal in orde brengen? agence rosseel lijst het voor je op!

Wil je een huis, appartement, bouwgrond, studio, ... verkopen? Dan heb je bepaalde documenten en attesten nodig. Sommige documenten zijn wettelijk verplicht, andere worden aangeraden. 

Bepaalde attesten heb je al nodig nog voor je de woning online of via andere media mag publiceren. 

Heb je deze informatie graag bij de hand? Download dan onze folder over de nodige attesten en documenten bij verkoop.

Keuringsattest van de elektrische installatie

Wie een woning verkoopt heeft allereerst een keuringsattest van de algemene staat van de elektriciteit (de elektrische installatie) nodig. Met een keuringsattest van de elektrische installatie bij de verkoop, weet de koper of de elektriciteit aan de normen voldoet. Je laat met een keuringsattest van de elektrische installatie aan de koper weten of alle elektrische installaties gekeurd werden en al dan niet in orde zijn.

Het keuringsattest mag zowel positief als negatief zijn, maar zonder attest kan de verkoop niet doorgaan. Bij een negatief verslag moet de koper de elektrische installatie in orde brengen en laten herkeuren binnen een gestelde termijn. 

Certificaat voor stookolietank

Als je voor de verwarming van je woning een stookolietank gebruikt, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank. Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.

De stookolietank moet conform de wettelijke bepalingen zijn, zodat de bodem niet verontreinigd kan worden. Na controle van een bovengrondse of ondergrondse stookolietank ontvang je een certificaat en wordt de stookolietank gemarkeerd. Bij de verkoop moet je dat certificaat voorleggen. 

Bodemattest

Met een bodemattest weet de koper of de grond die ze willen kopen al dan niet verontreinigd is. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. Ook het bodemattest is verplicht voor jou als verkoper van je woning. Bij de aanvraag heb je de correcte kadastrale gegevens van je perceel nodig. Ook bij de overdracht van een appartement is een bodemattest nodig.  Het bodemattest moet dateren van na juni 2008. 

Voor niet-risicogronden blijft een bodemattest geldig zolang de toestand van het terrein hetzelfde blijft en zolang administratieve gegevens (bv. perceelnummer) en Milieutechnische gegevens (bv. ten gevolge van een bodemverontreiniging) niet wijzigen.

Voor risicogronden hangt de geldigheid ook af van de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

 

 

 

Informatie uit het Kadaster

Als eigenaar moet je in het bezit zijn van de nodige kadastrale perceel gegevens. Deze staan in een kadastraal uittreksel en kadastraal plan. Het uittreksel bevat de gegevens van de eigenaar, aard van het pand, perceelnummer en -oppervlakte, het bouwjaar en het kadastraal inkomen.

Het kadastraal plan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen. Het geeft je zicht op de perceelgrenzen en de verschillende constructies op het perceel.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat (EPC) moet beschikbaar zijn voor je de woning te koop aanbiedt. Het is een overzicht van hoe je woning scoort op energiezuinigheid. Het document toont aan hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend. Op elk type EPC staat een energiescore en aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken

Het attest zelf is 10 jaar geldig, dus check eerst even of je huidig attest nog geldt. Om dit attest voor te leggen, heb je een energiedeskundige type A nodig. Dit zijn experts die een EPC-score en een EPC-attest voor je opmaken.

Informatie over de overstromingsgevoeligheid

Je bent ook wettelijk verplicht om aan de koper informatie mee te delen over het risico op overstroming. Als je je woning of zelfs grond verkoopt, dan ben je verplicht om aan de koper informatie mee te delen over het risico op overstroming. De informatie over de overstromingsgevoeligheid, moet vermeld worden in de verkoopadvertentie en wordt nadien ook in de verkoopakte opgenomen. De informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied werd ingevoerd in het decreet Integraal Waterbeleid, via een wijziging van 19 juli 2013.

Je kan deze documenten makkelijk zelf voorzien via het geoloket.

Postinterventiedossier (PID)

Bij de verkoop van een woning die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, moet een postinterventiedossier meegeleverd worden. Het postinterventiedossier bevat technische gegevens over de structuren van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in het gebouw zitten. Het postinterventiedossier van een bouwwerk is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw. Het dossier is vergelijkbaar met de veiligheidsinstructies van een gebruiksaanwijzing.

Dit dossier moet levenslang met het gebouw meegaan.

Stedenbouwkundig uittreksel

Het stedenbouwkundig uittreksel is een garantie voor je koper dat alle vergunningen voor je woning zijn aangevraagd, dat er geen bouwovertredingen zijn gemaakt, of er een dagvaarding werd uitgebracht, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Ook dit document is verplicht voor jou als verkoper om aan te bieden aan de koper. Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister. Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Je kan dit het beste net voor de verkoop aanvragen bij je gemeente, aangezien dit document minder dan een jaar oud moet zijn bij de verkoop.

Informatie over de erfgoedwaarde

Wie zijn woning verkoopt, is sinds 1 januari 2015 verplicht om te melden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.

In vele gemeenten is het echter ook al verplicht om in je advertentie deze zaken te vermelden:

  • De meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister.
  • Of er een dagvaarding werd uitgebracht en iedere in de zaak gewezen beslissing.
  • Of er een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat.
  • Of er een verkavelingsvergunning bestaat.

 

Binnenkort zal het asbestcertificaat ook verplicht zijn. Meer info vind je in het artikel over het AsbestcertificaatAls je een woning wilt verkopen, moet je een aantal attesten kunnen voorleggen en moet de verkoopadvertentie verplicht bepaalde informatie bevatten. Zo krijgen de potentiële kopers meer zekerheid over de staat waarin de woning zich bevindt. Een sterk en volledig dossier zal leiden tot een vlotte verkoop. agence rosseel staat je graag bij in het opstellen van een sterk administratief verkoopsdossier. 

 

Heb je deze informatie graag bij de hand? Download dan onze folder over de nodige attesten en documenten bij verkoop.

Nieuwsflash

Professionele begeleiding en steeds bereikbaar

We hebben een heel goede ervaring gehad met agence rosseel. Zeer professionele begeleiding door Laure Rasschaert in aanloop naar de verkoop van onze woning. Laure was ... [lees meer]

Belastingen op het tweede verblijf.

Ook al verhuur je nooit jouw tweede verblijf, en heb je er dus ook geen inkomsten uit, toch moet je het altijd verplicht opneme... [lees meer]

7 redenen om te investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed is een zeer interessante manier om de waarde van je geld te bewaren en om je inkomsten zoals pensioen op te krikken. Indien je ... [lees meer]